کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏طوباي گل و مرغ از ‏تاليف پرويز اسكندرپور خرمي+‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،س

کتاب ‏طوباي گل و مرغنویسنده ‏تاليف پرويز اسكندرپور خرمي در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،،۳۹۶ yص.

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كلود كرباسي

نام پديد آورنده : ‏تاليف پرويز اسكندرپور خرمي

عنوان : ‏طوباي گل و مرغ

‏رديف : ‏۱۸۱۶

کتاب ‏طوطي ‏مجيد دوامي انتشارات ‏دبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۷۵ ص.

ناشر : ‏دبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مجيد دوامي

عنوان : ‏طوطي

‏رديف : ‏۱۸۱۷

کتاب ‏طوفان خطبه ها :خطبه هاي امام حسين عليه السلام ،خطبه امام سجاد عليه السلام ،خطبه حضرت زينب عليه السلام ،خطبه حضرت ام كلثوم عليه السلام ‏برگردان به شعر احمد ده بزرگي انتشارات ‏پيام آزادي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص

ناشر : ‏پيام آزادي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏برگردان به شعر احمد ده بزرگي

عنوان : ‏طوفان خطبه ها :خطبه هاي امام حسين عليه السلام ،خطبه امام سجاد عليه السلام ،خطبه حضرت زينب عليه السلام ،خطبه حضرت ام كلثوم عليه السلام

‏رديف : ‏۱۸۱۸

کتاب ‏طهران قديم ‏تاليف جعفر شهري انتشارات ‏معين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵ ج :. عكس سياه و سفيد

ناشر : ‏معين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جعفر شهري

عنوان : ‏طهران قديم

‏رديف : ‏۱۸۱۹

کتاب ‏طهران قديم ‏تاليف جعفر شهري انتشارات ‏معين ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵ ج :. عكس سياه و سفيد

ناشر : ‏معين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جعفر شهري

عنوان : ‏طهران قديم

‏رديف : ‏۱۸۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz