کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏عقايد و افكار خواجه راهنماي مشكلات ديوان حافظ از ‏نوشته پرتو

کتاب ‏عقايد و افكار خواجه راهنماي مشكلات ديوان حافظ نویسنده ‏نوشته پرتو علوي در انتشارات ‏نشر انديشه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۲ ص

ناشر : ‏نشر انديشه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته پرتو علوي

عنوان : ‏عقايد و افكار خواجه راهنماي مشكلات ديوان حافظ

‏رديف : ‏۱۸۳۱

کتاب ‏عقلانيت و آزادي : مقالاتي از ماكس وبرو درباره ماكس وبر- تالكوت پارسونز،كارل لوويت و… ‏- انتشارات ‏هرمس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص

ناشر : ‏هرمس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه يدالله موقن ،احمد تدين

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏عقلانيت و آزادي : مقالاتي از ماكس وبرو درباره ماكس وبر- تالكوت پارسونز،كارل لوويت و…

‏رديف : ‏۱۸۳۲

کتاب ‏عقل عذابم مي دهد شعرهاي دي ماه ۷۵ تا فروردين ۷۸ ‏علي باباحاجي انتشارات ‏نشر همراه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۵ ص

ناشر : ‏نشر همراه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي باباحاجي

عنوان : ‏عقل عذابم مي دهد شعرهاي دي ماه ۷۵ تا فروردين ۷۸

‏رديف : ‏۱۸۳۳

کتاب ‏علايم تجاري و نمادها ۲ ‏- انتشارات ‏فرهنگان ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور

ناشر : ‏فرهنگان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مقصود نامدار

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏علايم تجاري و نمادها ۲

‏رديف : ‏۱۸۳۴

کتاب ‏علم پيروزي ،برنامه ريزي ،دوره بندي و بهينه سازي تمرينات شنا ‏تاليف جام البرخت انتشارات ‏انتشارات فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۹۲ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏انتشارات فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه بهزاد مهدي خبازيان

نام پديد آورنده : ‏تاليف جام البرخت

عنوان : ‏علم پيروزي ،برنامه ريزي ،دوره بندي و بهينه سازي تمرينات شنا

‏رديف : ‏۱۸۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz