کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏علم تغذيه و تمرين+‏فدراسيون دو و ميداني جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏علم تغذيه و تمريننویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون دو و ميداني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۲ ص.

ناشر : ‏فدراسيون دو و ميداني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه علي پاك زاد صديق

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏علم تغذيه و تمرين

‏رديف : ‏۱۸۳۶

کتاب ‏علم تمرين تمرينهاي ورزشي ‏تاليف :زهرا حسيني ،پرويز كماسي انتشارات ‏سازمان تربيت بدني – معاونت فرهنگي و آموزشي دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۵۲ ]ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني – معاونت فرهنگي و آموزشي دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف :زهرا حسيني ،پرويز كماسي

عنوان : ‏علم تمرين تمرينهاي ورزشي

‏رديف : ‏۱۸۳۷

کتاب ‏علم تمرين تمرينهاي ورزشي ‏تاليف زهرا حسيني ،پرويز كماسي انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت فرهنگي و آموزشي . دفتر تحقيقات و آموزش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۵۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت فرهنگي و آموزشي . دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ويراستار هوشنگ سليمي

نام پديد آورنده : ‏تاليف زهرا حسيني ،پرويز كماسي

عنوان : ‏علم تمرين تمرينهاي ورزشي

‏رديف : ‏۱۸۳۸

کتاب ‏علم و دانش درخدمت ورزش وزنه برداري : تجزيه و تحليل حركات و كششهاي يك ضرب و دو ضرب و تيوري ورزش المپيكي وزنه برداري ‏تاليف هنريك تمرز انتشارات ‏فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۹ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف هنريك تمرز

عنوان : ‏علم و دانش درخدمت ورزش وزنه برداري : تجزيه و تحليل حركات و كششهاي يك ضرب و دو ضرب و تيوري ورزش المپيكي وزنه برداري

‏رديف : ‏۱۸۳۹

کتاب ‏علم ورزش و بدنسازي : آموزش و آشنايي با وزنه زيربناي ورزش ‏تتليف عطااله محمدعلي نژاد انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۴]،۱۱۲ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف عطااله محمدعلي نژاد

عنوان : ‏علم ورزش و بدنسازي : آموزش و آشنايي با وزنه زيربناي ورزش

‏رديف : ‏۱۸۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz