کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏عوامل موفقيت شركتهاي ايراني از ديدگاه مديران از ‏مولف موسسه كارآفرينان پيشرو+

کتاب ‏عوامل موفقيت شركتهاي ايراني از ديدگاه مديراننویسنده ‏مولف موسسه كارآفرينان پيشرو در انتشارات ‏مولف موسسه كارآفرينان پيشرو ‏تهران

صفحه شمار : ‏104،۱۰۴ ص.

ناشر : ‏مولف موسسه كارآفرينان پيشرو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف موسسه كارآفرينان پيشرو

عنوان : ‏عوامل موفقيت شركتهاي ايراني از ديدگاه مديران

‏رديف : ‏۱۸۵۶

کتاب ‏عوامل موفقيت همكاري ‏تتليف پل دبليو ماتسيچ ،باربارا آر .مانسي انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۸ ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مريم نظري ،سيروس عليدوستي

نام پديد آورنده : ‏تتليف پل دبليو ماتسيچ ،باربارا آر .مانسي

عنوان : ‏عوامل موفقيت همكاري

‏رديف : ‏۱۸۵۷

کتاب ‏غارتگران دريا ‏منوچهر دبيرمنيش انتشارات ‏دبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۶۴ ص.

ناشر : ‏دبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏منوچهر دبيرمنيش

عنوان : ‏غارتگران دريا

‏رديف : ‏۱۸۵۸

کتاب ‏غذاهاي نيروزا جايگزين دوپينگ به انضمام معرفي مكمل هاي جديد : تغذيه كامل ورزشكاران به منظور دستيابي به قابليت هاي جسماني براي كليه رشته هاي ورزشي ‏تتليف ميكاييل هام[ … وديگران] انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۷ ص :. جدول ،عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا مباشر

نام پديد آورنده : ‏تتليف ميكاييل هام[ … وديگران]

عنوان : ‏غذاهاي نيروزا جايگزين دوپينگ به انضمام معرفي مكمل هاي جديد : تغذيه كامل ورزشكاران به منظور دستيابي به قابليت هاي جسماني براي كليه رشته هاي ورزشي

‏رديف : ‏۱۸۵۹

کتاب ‏غروب بتان يا چگونه مي توان با پتك فلسفه نگاشت ‏تاليف فريدريش نيچه ،با نوشتاري از عبدالرحمن بدوي انتشارات ‏جامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص.

ناشر : ‏جامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مسعود انصاري

نام پديد آورنده : ‏تاليف فريدريش نيچه ،با نوشتاري از عبدالرحمن بدوي

عنوان : ‏غروب بتان يا چگونه مي توان با پتك فلسفه نگاشت

‏رديف : ‏۱۸۶۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz