کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏غلامرضا تختي عكس نامه غلامرضا تختي از ‏با مقدمه بابك تختي+‏قصه

کتاب ‏غلامرضا تختي عكس نامه غلامرضا تختي نویسنده ‏با مقدمه بابك تختي در انتشارات ‏قصه ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۰۵ ]ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏قصه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏با مقدمه بابك تختي

عنوان : ‏غلامرضا تختي عكس نامه غلامرضا تختي

‏رديف : ‏۱۸۶۱

کتاب ‏غلط ننويسيم : فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي ‏ابوالحسن نجفي انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ،۴۶۶ ص.

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ابوالحسن نجفي

عنوان : ‏غلط ننويسيم : فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي

‏رديف : ‏۱۸۶۲

کتاب ‏غلط ننويسيم : فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي ‏ابوالحسن نجفي انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ، ۴۶۶ ص.

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ابوالحسن نجفي

عنوان : ‏غلط ننويسيم : فرهنگ دشواريهاي زبان فارسي

‏رديف : ‏۱۸۶۳

کتاب ‏غول سر و صدا چگونه نابود شد ‏نوشته يوتا ترايبر انتشارات ‏سازمان حفاظت محيط زيست ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۴ ]ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان حفاظت محيط زيست

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه صديقه وجداني

نام پديد آورنده : ‏نوشته يوتا ترايبر

عنوان : ‏غول سر و صدا چگونه نابود شد

‏رديف : ‏۱۸۶۴

کتاب ‏غياث اللغات ‏تاليف غياث الدين محمدبن جلال الدين بن شرفالدين رامپوري ،بسال ۱۲۴۲ هجري قمري انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏به كوشش منصور ثروت

نام پديد آورنده : ‏تاليف غياث الدين محمدبن جلال الدين بن شرفالدين رامپوري ،بسال ۱۲۴۲ هجري قمري

عنوان : ‏غياث اللغات

‏رديف : ‏۱۸۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz