کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فراگام هايي در اطلاع رساني : گزيده مقالات نوزدهمين كنفرانس بين

کتاب ‏فراگام هايي در اطلاع رساني : گزيده مقالات نوزدهمين كنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته : ۷ – ۵ دسامبر ۱۹۹۵ لندننویسنده ‏- در انتشارات ‏مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهادسازندگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۴۷۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهادسازندگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ويراستار علي حسين قاسمي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فراگام هايي در اطلاع رساني : گزيده مقالات نوزدهمين كنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته : ۷ – ۵ دسامبر ۱۹۹۵ لندن

‏رديف : ‏۱۸۷۶

کتاب ‏فرايندهاي سوخت و ساز در ورزش ‏تاليف فرزاد ناظم انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف فرزاد ناظم

عنوان : ‏فرايندهاي سوخت و ساز در ورزش

‏رديف : ‏۱۸۷۷

کتاب ‏فرنگ اصطلاحات انگليسي NTC ‏تاليف ريچارد اسپيرز،با همكاري بتي كرك پاتريك انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ، 565ص.

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و ويرايش پيمان متين

نام پديد آورنده : ‏تاليف ريچارد اسپيرز،با همكاري بتي كرك پاتريك

عنوان : ‏فرنگ اصطلاحات انگليسي NTC

‏رديف : ‏۱۸۷۸

کتاب ‏فرهنگ اختصارات انگليسي – فارسي ،عمومي – پزشكي : مشتمل بر حدود ۲۱۰۰۰ كلمه و عبارت و نام اختصاري… ‏تاليف محمود نادعلي انتشارات ‏آرون ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۴۸ ص

ناشر : ‏آرون

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود نادعلي

عنوان : ‏فرهنگ اختصارات انگليسي – فارسي ،عمومي – پزشكي : مشتمل بر حدود ۲۱۰۰۰ كلمه و عبارت و نام اختصاري…

‏رديف : ‏۱۸۷۹

کتاب ‏فرهنگ اختصارات انگليسي – فارسي ، عمومي – پزشكي : مشتمل بر حدود ۲۱۰۰۰ كلمه و عبارت و نام اختصاري… ‏تاليف محمود نادعلي انتشارات ‏آرون ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۴۸ ص

ناشر : ‏آرون

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود نادعلي

عنوان : ‏فرهنگ اختصارات انگليسي – فارسي ، عمومي – پزشكي : مشتمل بر حدود ۲۱۰۰۰ كلمه و عبارت و نام اختصاري…

‏رديف : ‏۱۸۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz