کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ توصيفي علوم تربيتي : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي – انگل

کتاب ‏فرهنگ توصيفي علوم تربيتي : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي – انگليسي قابل استفاده دانشجويان رشته هاي برنامه ريزي درس ،تكنولوژي آموزشي … كودكان استثنايي ،پيش دبستاني و دبستانينویسنده ‏محسن فرمهيني فراهاني در انتشارات ‏اسرار دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۴۸ ص :. مصور

ناشر : ‏اسرار دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محسن فرمهيني فراهاني

عنوان : ‏فرهنگ توصيفي علوم تربيتي : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي – انگليسي قابل استفاده دانشجويان رشته هاي برنامه ريزي درس ،تكنولوژي آموزشي … كودكان استثنايي ،پيش دبستاني و دبستاني

‏رديف : ‏۱۹۲۱

کتاب ‏فرهنگ جامع افعال دو كلمه اي انگليسي – فارسي ‏تاليف ابراهيم نظري تيموري انتشارات ‏يادواره كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏ 407ص.

ناشر : ‏يادواره كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ابراهيم نظري تيموري

عنوان : ‏فرهنگ جامع افعال دو كلمه اي انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۱۹۲۲

کتاب ‏فرهنگ جامع تربيت بدني – ورزش و زمينه هاي وابسته ، انگليسي به فارسي ، فارسي به انگليسي ‏تاليف حسن فهيم دوين انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۴۰ 177 ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسن فهيم دوين

عنوان : ‏فرهنگ جامع تربيت بدني – ورزش و زمينه هاي وابسته ، انگليسي به فارسي ، فارسي به انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۲۳

کتاب ‏فرهنگ جامع تربيت بدني – ورزش و زمينه هاي وابسته ،انگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسي ‏تاليف حسن فهيم دوين انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۴۰ 177ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسن فهيم دوين

عنوان : ‏فرهنگ جامع تربيت بدني – ورزش و زمينه هاي وابسته ،انگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۲۴

کتاب ‏فرهنگ جامع چاپ و نشر :براي چاپخانه ها،ناشران ،مولفان ،مترجمان ،ويراستاران و كتابداران ‏ترجمه و تاليف عليرضا پورممتاز انتشارات ‏موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۳۹497ص

ناشر : ‏موسسه نمايشگاههاي فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف عليرضا پورممتاز

عنوان : ‏فرهنگ جامع چاپ و نشر :براي چاپخانه ها،ناشران ،مولفان ،مترجمان ،ويراستاران و كتابداران

‏رديف : ‏۱۹۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz