کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي از ‏تاليف سليمان حييم+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسينویسنده ‏تاليف سليمان حييم در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ،،۱۱۱۳ XIVص

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سليمان حييم

عنوان : ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۳۱

کتاب ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي : داراي متجاوزاز پنجاه هزار لغت مفرد و مركب واصطلاحات وامثال فارسي و معاني انگليسي… ‏تاليف سليمان حييم انتشارات ‏بروخيم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج

ناشر : ‏بروخيم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سليمان حييم

عنوان : ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي : داراي متجاوزاز پنجاه هزار لغت مفرد و مركب واصطلاحات وامثال فارسي و معاني انگليسي…

‏رديف : ‏۱۹۳۲

کتاب ‏فرهنگ جامع كاربردي فرزان عربي – فارسي از ديرينه ايام عرب تا نوين ترين واژگان علم و ادب ‏تاليف پرويز اتابكي انتشارات ‏نشر و پژوهش فرزان روز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج

ناشر : ‏نشر و پژوهش فرزان روز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پرويز اتابكي

عنوان : ‏فرهنگ جامع كاربردي فرزان عربي – فارسي از ديرينه ايام عرب تا نوين ترين واژگان علم و ادب

‏رديف : ‏۱۹۳۳

کتاب ‏فرهنگ جامع كامپيوتر انگليسي – فارسي ‏مولف ايرج صفا انتشارات ‏انستيتو ايزايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۷۳۲]

ناشر : ‏انستيتو ايزايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف ايرج صفا

عنوان : ‏فرهنگ جامع كامپيوتر انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۱۹۳۴

کتاب ‏فرهنگ جامع مديريت ‏تاليف شمس السادات زاهدي ،مهدي الواني ،ابوالحسن فقيهي انتشارات ‏دانشگاه علامه طباطبايي ‏تهران

صفحه شمار : ‏خ،[۱۷۰]، 421ص.

ناشر : ‏دانشگاه علامه طباطبايي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف شمس السادات زاهدي ،مهدي الواني ،ابوالحسن فقيهي

عنوان : ‏فرهنگ جامع مديريت

‏رديف : ‏۱۹۳۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz