کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ حفظ و نگهداري مواد كتابخانه و بايگاني ،انگليسي – فارسي با معادل هاي اس

کتاب ‏فرهنگ حفظ و نگهداري مواد كتابخانه و بايگاني ،انگليسي – فارسي با معادل هاي اسپانيايي ،آلماني ،ايتاليايي ،فرانسوي و روسينویسنده ‏تاليف شوراي بين المللي بايگاني ها،كميته نگاه داري و مرمت در انتشارات ‏موسسه نشر فهرستگان ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۲۴ 88ص.

ناشر : ‏موسسه نشر فهرستگان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسن هاشمي ميناباد

نام پديد آورنده : ‏تاليف شوراي بين المللي بايگاني ها،كميته نگاه داري و مرمت

عنوان : ‏فرهنگ حفظ و نگهداري مواد كتابخانه و بايگاني ،انگليسي – فارسي با معادل هاي اسپانيايي ،آلماني ،ايتاليايي ،فرانسوي و روسي

‏رديف : ‏۱۹۴۶

کتاب ‏فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي : مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضايي و سياسي و اصطلاحات اصلي علم اقتصاد ‏تاليف بهمن كشاورژ انتشارات ‏امير كبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۰ ص

ناشر : ‏امير كبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف بهمن كشاورژ

عنوان : ‏فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي : مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضايي و سياسي و اصطلاحات اصلي علم اقتصاد

‏رديف : ‏۱۹۴۷

کتاب ‏فرهنگ حقوقي انگليسي – فارسي به انضمام فهرست واژگان فارسي : شامل بيش از ۳۰۰۰۰[ سي هزار ]اصطلاح حقوقي در زمينه آيين نامه دادرسي كيفري ،آيين دادرسي مدني ،بيمه ،حقوق اساسي ‏- انتشارات ‏رهنما ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۳۸ ص

ناشر : ‏رهنما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فرهنگ حقوقي انگليسي – فارسي به انضمام فهرست واژگان فارسي : شامل بيش از ۳۰۰۰۰[ سي هزار ]اصطلاح حقوقي در زمينه آيين نامه دادرسي كيفري ،آيين دادرسي مدني ،بيمه ،حقوق اساسي

‏رديف : ‏۱۹۴۸

کتاب ‏فرهنگ حقوقي فارسي – انگليسي ‏تاليف مهرداد مصلحي انتشارات ‏قلم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۹۶ ص.

ناشر : ‏قلم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مهرداد مصلحي

عنوان : ‏فرهنگ حقوقي فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۴۹

کتاب ‏فرهنگ حقوقي مدين : انگليسي – فارسي : شامل ۲۵۰۰۰ واژه – تركيب و اصطلاح ‏تاليف محمود رمضاني نوري انتشارات ‏انتشارات مدين ‏تهران

صفحه شمار : ‏ث ، 958ص.

ناشر : ‏انتشارات مدين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود رمضاني نوري

عنوان : ‏فرهنگ حقوقي مدين : انگليسي – فارسي : شامل ۲۵۰۰۰ واژه – تركيب و اصطلاح

‏رديف : ‏۱۹۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz