کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ دانشجو انگليسي – فارسي رهنما از ‏[آلبرت سيدني هورن باي] +‏

کتاب ‏فرهنگ دانشجو انگليسي – فارسي رهنمانویسنده ‏[آلبرت سيدني هورن باي] در انتشارات ‏رهنما ‏تهران

صفحه شمار : ‏د، 1445ص.

ناشر : ‏رهنما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين پرويز بيرجندي[ … و ديگران]

نام پديد آورنده : ‏[آلبرت سيدني هورن باي]

عنوان : ‏فرهنگ دانشجو انگليسي – فارسي رهنما

‏رديف : ‏۱۹۵۱

کتاب ‏فرهنگ دانش شناسي ‏محمدرضا محمدي فر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏بيست و نه ،،۱۷۸ ]614[ص

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا محمدي فر

عنوان : ‏فرهنگ دانش شناسي

‏رديف : ‏۱۹۵۲

کتاب ‏فرهنگ دانشگاهي انگليسي – فارسي : فرهنگ جديد شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضيحات و مفاهيم مختلف ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني و منوچهر آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني و منوچهر آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ دانشگاهي انگليسي – فارسي : فرهنگ جديد شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضيحات و مفاهيم مختلف

‏رديف : ‏۱۹۵۳

کتاب ‏فرهنگ دانشگاهي انگليسي – فارسي : فرهنگ جديد شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضيحات و مفاهيم مختلف ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني و منوچهر آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس آريانپور كاشاني و منوچهر آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ دانشگاهي انگليسي – فارسي : فرهنگ جديد شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضيحات و مفاهيم مختلف

‏رديف : ‏۱۹۵۴

کتاب ‏فرهنگ روانشناسي و علوم تربيتي استنادي ‏تدوين و گردآوري علي صاحبي ،فريده محمدي ،هدي برازنده انتشارات ‏واقفي ‏[مشهد]

صفحه شمار : ‏XII، 571ص.

ناشر : ‏واقفي

محل نشر : ‏[مشهد]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين و گردآوري علي صاحبي ،فريده محمدي ،هدي برازنده

عنوان : ‏فرهنگ روانشناسي و علوم تربيتي استنادي

‏رديف : ‏۱۹۵۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz