کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ عربي – فارسي : ترجمه كتاب المعجم العربي الحديث… از ‏تاليف خليل ج

کتاب ‏فرهنگ عربي – فارسي : ترجمه كتاب المعجم العربي الحديث… نویسنده ‏تاليف خليل جر در انتشارات ‏امير كبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور،جدول

ناشر : ‏امير كبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميد طبيبيان

نام پديد آورنده : ‏تاليف خليل جر

عنوان : ‏فرهنگ عربي – فارسي : ترجمه كتاب المعجم العربي الحديث…

‏رديف : ‏۱۹۶۶

کتاب ‏فرهنگ عطايي انگليسي – فارسي كاربردي ‏جواد عسكري انتشارات ‏عطايي ‏تهران

صفحه شمار : ‏يازده ،۱۹۱ ص

ناشر : ‏عطايي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏جواد عسكري

عنوان : ‏فرهنگ عطايي انگليسي – فارسي كاربردي

‏رديف : ‏۱۹۶۷

کتاب ‏فرهنگ علوم آزمايشگاهي ‏تاليف حسين درگاهي انتشارات ‏اميد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۴۴ 444 = ص

ناشر : ‏اميد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏باهمكاري ساناز پوربابك[ … و ديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسين درگاهي

عنوان : ‏فرهنگ علوم آزمايشگاهي

‏رديف : ‏۱۹۶۸

کتاب ‏فرهنگ علوم اجتماعي انگليسي – فرانسه – فارسي ‏آلن بيرو انتشارات ‏كيهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۳۰ص

ناشر : ‏كيهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه باقر ساروخاني

نام پديد آورنده : ‏آلن بيرو

عنوان : ‏فرهنگ علوم اجتماعي انگليسي – فرانسه – فارسي

‏رديف : ‏۱۹۶۹

کتاب ‏فرهنگ علوم انساني : انگليسي به فارسي ‏داريوش آشوري انتشارات ‏نشر مركز ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏نشر مركز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏داريوش آشوري

عنوان : ‏فرهنگ علوم انساني : انگليسي به فارسي

‏رديف : ‏۱۹۷۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz