کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ علوم بازرگاني : اقتصاد،حسابداري ،بانكداري ،بيمه ،بورس اوراق بهادار،

کتاب ‏فرهنگ علوم بازرگاني : اقتصاد،حسابداري ،بانكداري ،بيمه ،بورس اوراق بهادار،سرمايه گذاري ،صادرات و واردات ،آگهي هاي تجاري ،بايگاني ،علوم اداري ،انبارداري ،ماليه ،حمل ونقل ،آمارنویسنده ‏سيروس ملكزاده در انتشارات ‏دهخدا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۵۴ ص :. مصور،جدول ،نمونه ،نمودار

ناشر : ‏دهخدا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سيروس ملكزاده

عنوان : ‏فرهنگ علوم بازرگاني : اقتصاد،حسابداري ،بانكداري ،بيمه ،بورس اوراق بهادار،سرمايه گذاري ،صادرات و واردات ،آگهي هاي تجاري ،بايگاني ،علوم اداري ،انبارداري ،ماليه ،حمل ونقل ،آمار

‏رديف : ‏۱۹۷۱

کتاب ‏فرهنگ علوم رفتاري ‏علي اكبر شعاري نژاد انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،590ص

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي اكبر شعاري نژاد

عنوان : ‏فرهنگ علوم رفتاري

‏رديف : ‏۱۹۷۲

کتاب ‏فرهنگ علوم سياسي : فارسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي ‏گردآوري و تدوين علي آقابخشي انتشارات ‏مركزاطلاعات و مدارك علمي ايران ‏-

صفحه شمار : ‏۴۷۶ص.

ناشر : ‏مركزاطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏مينوافشاري راد

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تدوين علي آقابخشي

عنوان : ‏فرهنگ علوم سياسي : فارسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۱۹۷۳

کتاب ‏فرهنگ علوم فلسفي و كلامي ‏تاليف جعفر سجادي انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۸۴۵]ص

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جعفر سجادي

عنوان : ‏فرهنگ علوم فلسفي و كلامي

‏رديف : ‏۱۹۷۴

کتاب ‏فرهنگ علومم مهندسي انگليسي- فارسي دوجلدي: شامل ۵۵،۸۳۷مدخل انگليسي و مشتمل بر بيش از ۲۵۰۰۰۰واژگان ،معاني و تعاريف فارسي و انگليسي ‏تاليف محمد فلاحي مقيمي انتشارات ‏دانشگاه علم و صنعت ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج.

ناشر : ‏دانشگاه علم و صنعت ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمد فلاحي مقيمي

عنوان : ‏فرهنگ علومم مهندسي انگليسي- فارسي دوجلدي: شامل ۵۵،۸۳۷مدخل انگليسي و مشتمل بر بيش از ۲۵۰۰۰۰واژگان ،معاني و تعاريف فارسي و انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz