کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ فرانسه به فارسي : داراي تمام لغات و كلمات محاوره اي و… از ‏سع

کتاب ‏فرهنگ فرانسه به فارسي : داراي تمام لغات و كلمات محاوره اي و…نویسنده ‏سعيد نفيسي در انتشارات ‏انتشارات بروخيم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج

ناشر : ‏انتشارات بروخيم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سعيد نفيسي

عنوان : ‏فرهنگ فرانسه به فارسي : داراي تمام لغات و كلمات محاوره اي و…

‏رديف : ‏۱۹۹۱

کتاب ‏فرهنگ فشرده انگليسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي ‏ترجمه و تاليف محمدرضا جعفري انتشارات ‏تنوير ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏بيست و دو، 1508ص :. مصور

ناشر : ‏تنوير

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف محمدرضا جعفري

عنوان : ‏فرهنگ فشرده انگليسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۱۹۹۲

کتاب ‏فرهنگ فشرده شيمي و مهندسي شيمي ‏تاليف سياوش احمدي ،علي پورجوادي انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏چهار[ ۱۴۱ ]۱۱۳۲۰ ص :. مصور

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سياوش احمدي ،علي پورجوادي

عنوان : ‏فرهنگ فشرده شيمي و مهندسي شيمي

‏رديف : ‏۱۹۹۳

کتاب ‏فرهنگ فشرده فارسي – انگليسي ‏نگارش عباس آريانپور كاشاني ،منوچهر آريانپور كاشاني انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۴۴۰ VIIص

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نگارش عباس آريانپور كاشاني ،منوچهر آريانپور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ فشرده فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۱۹۹۴

کتاب ‏فرهنگ فشرده كتابداري و اطلاع رساني ‏استلا كينن انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،XLIV،[۳۳۸ ]ص

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تدوين : فاطمه اسدي كرگاني

نام پديد آورنده : ‏استلا كينن

عنوان : ‏فرهنگ فشرده كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۱۹۹۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz