کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ مشتقات مصادر فارسي مصادر مركب از ‏تاليف كامياب خليلي+‏نشر كارنگ

کتاب ‏فرهنگ مشتقات مصادر فارسي مصادر مركب نویسنده ‏تاليف كامياب خليلي در انتشارات ‏نشر كارنگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏نشر كارنگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف كامياب خليلي

عنوان : ‏فرهنگ مشتقات مصادر فارسي مصادر مركب

‏رديف : ‏۲۰۱۶

کتاب ‏فرهنگ مصورآكسفورد،دودن : انگليسي – فارسي ‏مولفان هييت مولفان و مترجمان دانشگاه آكسفورد انتشارات ‏كمانگير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۸۴ ص :. مصور

ناشر : ‏كمانگير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه نصرت الله رييسي

نام پديد آورنده : ‏مولفان هييت مولفان و مترجمان دانشگاه آكسفورد

عنوان : ‏فرهنگ مصورآكسفورد،دودن : انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۱۷

کتاب ‏فرهنگ مصور شيمي علمي و فني ‏تاليف سيدرضا آقاپور مقدم انتشارات ‏كارنگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۷۱۳]، 576ص :. مصور سياه و سفيد ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏كارنگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف سيدرضا آقاپور مقدم

عنوان : ‏فرهنگ مصور شيمي علمي و فني

‏رديف : ‏۲۰۱۸

کتاب ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي ‏محمدرضا باطني انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏ص :. شانزده ، ۱۰۰۰

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏دستيار ارشد فاطمه آذرمهر :دستياران مهران مهاجر، محمد نبوي : تدوين شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا باطني

عنوان : ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۱۹

کتاب ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي ‏محمدرضا باطني ،با دستياري فاطمه آذرمهر انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۰۰۸ ]ص :. مصور

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا باطني ،با دستياري فاطمه آذرمهر

عنوان : ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz