کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي از ‏محمدرضا باطني+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسينویسنده ‏محمدرضا باطني در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏ص :. شانزده ،۱۰۰۰

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏دستيار ارشد فاطمه آذرمهر :دستياران مهران مهاجر،محمد نبوي : تدوين شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا باطني

عنوان : ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۲۱

کتاب ‏فرهنگ معاصر :فارسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي ‏سليمان حييم انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۴۹۶ 537ص

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ويرايش شده در واحد پژوهش فرهنگ معاصر

نام پديد آورنده : ‏سليمان حييم

عنوان : ‏فرهنگ معاصر :فارسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۲۲

کتاب ‏فرهنگ معاصر فارسي يك جلدي ‏تاليف غلامحسين صدري افشار،نسرين حكمي ،نسترن حكمي انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏[بيست و يك]،۱۳۵۴ ص.

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف غلامحسين صدري افشار،نسرين حكمي ،نسترن حكمي

عنوان : ‏فرهنگ معاصر فارسي يك جلدي

‏رديف : ‏۲۰۲۳

کتاب ‏فرهنگ معاصر فرانسه – فارسي ‏محمدرضا پارسايار انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏VI،۹۷۷ ص.

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا پارسايار

عنوان : ‏فرهنگ معاصر فرانسه – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۲۴

کتاب ‏فرهنگ معاصر كوچك انگليسي – فارسي ‏تاليف محمدرضا باطني ،واحد پژوهش فرهنگ معاصر انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏[دوازده] ، 769ص.

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا باطني ،واحد پژوهش فرهنگ معاصر

عنوان : ‏فرهنگ معاصر كوچك انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz