کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فرهنگ و بستر :فرهنگ گنجواژه بر اساس فرهنگ و گنجواژه و بستر انگليسي – ان

کتاب ‏فرهنگ و بستر :فرهنگ گنجواژه بر اساس فرهنگ و گنجواژه و بستر انگليسي – انگليسي – فارسينویسنده ‏عليرضا پورممتاز در انتشارات ‏فرآوري اطلاعات مهندسي دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ 396,401ص

ناشر : ‏فرآوري اطلاعات مهندسي دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عليرضا پورممتاز

عنوان : ‏فرهنگ و بستر :فرهنگ گنجواژه بر اساس فرهنگ و گنجواژه و بستر انگليسي – انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۰۴۱

کتاب ‏فرهنگ و تمدن اسلامي ‏محمد جواد باهنر انتشارات ‏حجت ‏قم

صفحه شمار : ‏۴۶ ص

ناشر : ‏حجت

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمد جواد باهنر

عنوان : ‏فرهنگ و تمدن اسلامي

‏رديف : ‏۲۰۴۲

کتاب ‏فرهنگ و مقاومت فرهنگي ‏مولف مهدي نويد انتشارات ‏فلق ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۰ص

ناشر : ‏فلق

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف مهدي نويد

عنوان : ‏فرهنگ و مقاومت فرهنگي

‏رديف : ‏۲۰۴۳

کتاب ‏فرهنگ يك جلدي پيشرو آريان پور كاشاني : انگيسي / فارسي ‏منوچهر آريان پور كاشاني انتشارات ‏جهان رايانه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۹۴ ص :. مصور

ناشر : ‏جهان رايانه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏منوچهر آريان پور كاشاني

عنوان : ‏فرهنگ يك جلدي پيشرو آريان پور كاشاني : انگيسي / فارسي

‏رديف : ‏۲۰۴۴

کتاب ‏فرهنگي مديريت انگليسي – فارسي راهنما به انضمام فهرست واژگان فارسي : شامل بيش از ۲۰۰۰۰ اصطلاح مديريت در زمينه مديريت آموزش ،اداري ،بازرگاني ،دولتي ،صنعتي و زمينه هاي وابسته ‏تاليف عباس يزدي انتشارات ‏رهنما ‏تهران

صفحه شمار : ‏ 294 = 774ص

ناشر : ‏رهنما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس يزدي

عنوان : ‏فرهنگي مديريت انگليسي – فارسي راهنما به انضمام فهرست واژگان فارسي : شامل بيش از ۲۰۰۰۰ اصطلاح مديريت در زمينه مديريت آموزش ،اداري ،بازرگاني ،دولتي ،صنعتي و زمينه هاي وابسته

‏رديف : ‏۲۰۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz