کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فشار رواني و راههاي شناسايي و مقابله با آن از ‏نوشته كاري ال . كوپر+‏رشد

کتاب ‏فشار رواني و راههاي شناسايي و مقابله با آننویسنده ‏نوشته كاري ال . كوپر در انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۴ص :. جدول

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي قراچه داغي ،ناهيد شريعت زاده

نام پديد آورنده : ‏نوشته كاري ال . كوپر

عنوان : ‏فشار رواني و راههاي شناسايي و مقابله با آن

‏رديف : ‏۲۰۴۶

کتاب ‏فضاها و سالنهاي سرپوشيده در رشته هاي مختلف ورزشي ‏نويسندگان رابين گرين ،مالكوم ديكسوم انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۹۶ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان رابين گرين ،مالكوم ديكسوم

عنوان : ‏فضاها و سالنهاي سرپوشيده در رشته هاي مختلف ورزشي

‏رديف : ‏۲۰۴۷

کتاب ‏فعاليت بدني و محيط ‏تاليف اميلي هيمز، كريستين ولز انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۶ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گايين ، فرزاد ناظم

نام پديد آورنده : ‏تاليف اميلي هيمز، كريستين ولز

عنوان : ‏فعاليت بدني و محيط

‏رديف : ‏۲۰۴۸

کتاب ‏فعاليت بدني و محيط ‏تاليف اميلي هيمز،كريستين ولز انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۶ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گايين ،فرزاد ناظم

نام پديد آورنده : ‏تاليف اميلي هيمز،كريستين ولز

عنوان : ‏فعاليت بدني و محيط

‏رديف : ‏۲۰۴۹

کتاب ‏فعاليتهاي آبي براي نوزادان و كودكان ‏تاليف خديجه ايراندوست انتشارات ‏سايه گستر ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۶۸ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سايه گستر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف خديجه ايراندوست

عنوان : ‏فعاليتهاي آبي براي نوزادان و كودكان

‏رديف : ‏۲۰۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz