کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فلسفه آموزش و پرورش از ‏تاليف علي اكبر شعاري نژاد+‏اميركبير

کتاب ‏فلسفه آموزش و پرورشنویسنده ‏تاليف علي اكبر شعاري نژاد در انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۶ ص

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي اكبر شعاري نژاد

عنوان : ‏فلسفه آموزش و پرورش

‏رديف : ‏۲۰۵۱

کتاب ‏فلسفه و بحران غرب ‏ادموند هرسل[ … و ديگران] انتشارات ‏هرمس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۴ ص

ناشر : ‏هرمس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا جوزي[ … و ديگران]

نام پديد آورنده : ‏ادموند هرسل[ … و ديگران]

عنوان : ‏فلسفه و بحران غرب

‏رديف : ‏۲۰۵۲

کتاب ‏فلسفه هنر ‏تاليف محمود رضا الهي انتشارات ‏مدرسه عالي ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏عكس بخش رنگي

ناشر : ‏مدرسه عالي ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمود رضا الهي

عنوان : ‏فلسفه هنر

‏رديف : ‏۲۰۵۳

کتاب ‏خلسفه ي تاريخ ‏- انتشارات ‏نشر گسترده ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۱ ص

ناشر : ‏نشر گسترده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏خلسفه ي تاريخ

‏رديف : ‏۲۰۵۴

کتاب ‏فلسفه يوگ : تشريح مراحل مختلف يوگا،تكوين فلسفه آن با توجه به ابعاد… ‏نوشته صمد وليزاده انتشارات ‏نگرش روز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۲ ص :. مصور

ناشر : ‏نگرش روز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته صمد وليزاده

عنوان : ‏فلسفه يوگ : تشريح مراحل مختلف يوگا،تكوين فلسفه آن با توجه به ابعاد…

‏رديف : ‏۲۰۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz