کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان از ‏ويراستار فرشته مولوي+‏كتابخانه ملي جمه

کتاب ‏فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفاننویسنده ‏ويراستار فرشته مولوي در انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏با همكاري شهره دريايي ،مرضيه هدايت

نام پديد آورنده : ‏ويراستار فرشته مولوي

عنوان : ‏فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان

‏رديف : ‏۲۱۰۱

کتاب ‏فهرستنويسي كامپيوتري ‏تاليف اريك هانتر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏سي و سه ،۲۱۵ ص.

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه جعفر مهرداد،مجيد آذرخش

نام پديد آورنده : ‏تاليف اريك هانتر

عنوان : ‏فهرستنويسي كامپيوتري

‏رديف : ‏۲۱۰۲

کتاب ‏فهرست نويسي و رده بندي ‏نوشته لوييس ماي چان انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۲۵،۲۵ ص :. جدول

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان زهير حياتي ،زهرا ستوده

نام پديد آورنده : ‏نوشته لوييس ماي چان

عنوان : ‏فهرست نويسي و رده بندي

‏رديف : ‏۲۱۰۳

کتاب ‏فهرست هاي رايانه اي : كاربرد و توسعه : مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرست هاي رايانه اي در كتابخانه هاي ايران ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۷۸ ‏به كوشش رحمت الله فتاحي : دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۴۳۲ ص :. جدول

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏دانشگاه فردوسي مشهد

نام پديد آورنده : ‏به كوشش رحمت الله فتاحي : دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

عنوان : ‏فهرست هاي رايانه اي : كاربرد و توسعه : مجموعه مقالات همايش كاربرد و توسعه فهرست هاي رايانه اي در كتابخانه هاي ايران ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۷۸

‏رديف : ‏۲۱۰۴

کتاب ‏فيزيك براي علوم زيستي پزشكي ،پيراپزشكي ،زيست شناسي و … ‏آلان اچ كرامر انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۰۹ ص.

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمود بهار

نام پديد آورنده : ‏آلان اچ كرامر

عنوان : ‏فيزيك براي علوم زيستي پزشكي ،پيراپزشكي ،زيست شناسي و …

‏رديف : ‏۲۱۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz