کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فوتبال ،خشونت ،هويت اجتماعي+‏معاونت آموزش ناجا،اداره كل پژوهش و تاليف

کتاب ‏فوتبال ،خشونت ،هويت اجتماعينویسنده ‏- در انتشارات ‏معاونت آموزش ناجا،اداره كل پژوهش و تاليفات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۶ ص :. جدول

ناشر : ‏معاونت آموزش ناجا،اداره كل پژوهش و تاليفات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه اداره كل پژوهش و تاليفات

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فوتبال ،خشونت ،هويت اجتماعي

‏رديف : ‏۲۰۸۱

کتاب ‏فوتبال در ايران ‏حسين محمد نبي انتشارات ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي ‏-

صفحه شمار : ‏۱۱۲ ص :. مصور

ناشر : ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏حسين محمد نبي

عنوان : ‏فوتبال در ايران

‏رديف : ‏۲۰۸۲

کتاب ‏فوتبال در بازيهاي المپيك در يك نگاه ۲۰۰۴-۱۹۰۰ … با نگاهي كوتاه به مسابقات جام جهاني ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۱۲۰ ص.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فوتبال در بازيهاي المپيك در يك نگاه ۲۰۰۴-۱۹۰۰ … با نگاهي كوتاه به مسابقات جام جهاني

‏رديف : ‏۲۰۸۳

کتاب ‏فوتبال در بازيهاي المپيك در يك نگاه ۲۰۰۴-۱۹۰۰ … با نگاهي كوتاه به مسابقات جام جهاني ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏د، ۱۲۰ ص.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فوتبال در بازيهاي المپيك در يك نگاه ۲۰۰۴-۱۹۰۰ … با نگاهي كوتاه به مسابقات جام جهاني

‏رديف : ‏۲۰۸۴

کتاب ‏فوتبال در بورس و بورس در فوتبال ‏تاليف محمد كاظم انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۴ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمد كاظم

عنوان : ‏فوتبال در بورس و بورس در فوتبال

‏رديف : ‏۲۰۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz