کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فوتبال : اصول مقدم بر الفبا از ‏مولف عبدالكريم عنايت+‏نور

کتاب ‏فوتبال : اصول مقدم بر الفبانویسنده ‏مولف عبدالكريم عنايت در انتشارات ‏نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏خ،۱۵۰ ص.

ناشر : ‏نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف عبدالكريم عنايت

عنوان : ‏فوتبال : اصول مقدم بر الفبا

‏رديف : ‏۲۰۷۱

کتاب ‏فوتبال ايران : تاريخ مستند و مصور به انضمام ماجراي سفر تيم مشهد به افغانستان سال ۱۳۲۰ ‏مهدي عباسي انتشارات ‏نشر سلسله ‏قم

صفحه شمار : ‏ج :. مصور،نمونه ،عكس

ناشر : ‏نشر سلسله

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مهدي عباسي

عنوان : ‏فوتبال ايران : تاريخ مستند و مصور به انضمام ماجراي سفر تيم مشهد به افغانستان سال ۱۳۲۰

‏رديف : ‏۲۰۷۲

کتاب ‏فوتبال براي علاقه مندان ‏حسين فكري انتشارات ‏نشر دنياي نو ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۸ ص :. مصور بخشي رنگي

ناشر : ‏نشر دنياي نو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏حسين فكري

عنوان : ‏فوتبال براي علاقه مندان

‏رديف : ‏۲۰۷۳

کتاب ‏فوتبال تخصصي : تمرينهاي شروع مجدد ‏مالكوم سيمون ،جان ريوز انتشارات ‏شركت به نشر ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۴۶ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت به نشر

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه جواد فولاديان ،محمدعلي سردار

نام پديد آورنده : ‏مالكوم سيمون ،جان ريوز

عنوان : ‏فوتبال تخصصي : تمرينهاي شروع مجدد

‏رديف : ‏۲۰۷۴

کتاب ‏فوتبال : تكنيكهاي فردي براي بازكنان ميدان ‏تتليف[ بوگن دبليو براون] انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏[۱۶۷ ]ص :. مصور

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه فريدون معيني

نام پديد آورنده : ‏تتليف[ بوگن دبليو براون]

عنوان : ‏فوتبال : تكنيكهاي فردي براي بازكنان ميدان

‏رديف : ‏۲۰۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz