کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏فيزيوتراپي در ورزش+‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،دفتر تحقيقات و آموزش

کتاب ‏فيزيوتراپي در ورزشنویسنده ‏- در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۹۵ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فاطمه ميرفتاح

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فيزيوتراپي در ورزش

‏رديف : ‏۲۱۰۶

کتاب ‏فيزيوتراپي در ورزش ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ، دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۹۵ ص :. مصور، عكس

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ، دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فاطمه ميرفتاح

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فيزيوتراپي در ورزش

‏رديف : ‏۲۱۰۷

کتاب ‏فيزيولوژي آمادگي جسماني ‏تاليف برين جي شاركي انتشارات ‏دانشگاه شهيد چمران ‏اهواز

صفحه شمار : ‏۴۶۷ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه شهيد چمران

محل نشر : ‏اهواز

مترجم : ‏ترجمه مسعود نيكبخت

نام پديد آورنده : ‏تاليف برين جي شاركي

عنوان : ‏فيزيولوژي آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۲۱۰۸

کتاب ‏فيزيولوژي آمادگي جسماني ‏تاليف براين شاركي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۱۲ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏محمدرضا دهخدا

نام پديد آورنده : ‏تاليف براين شاركي

عنوان : ‏فيزيولوژي آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۲۱۰۹

کتاب ‏فيزيولوژي انسان ‏گردآوري و تتليف فرهاد رحماني نيا انتشارات ‏دانشگاه گيلان ‏رشت

صفحه شمار : ‏۱۵۴ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏رشت

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تتليف فرهاد رحماني نيا

عنوان : ‏فيزيولوژي انسان

‏رديف : ‏۲۱۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz