کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قهرمان تيزپا از ‏خوشته عبدالحميد شيخ+‏شيراز

کتاب ‏قهرمان تيزپانویسنده ‏خوشته عبدالحميد شيخ در انتشارات ‏شيراز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۲ ص.

ناشر : ‏شيراز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏خوشته عبدالحميد شيخ

عنوان : ‏قهرمان تيزپا

‏رديف : ‏۲۲۳۱

کتاب ‏قهرمان محيط زيست باشيد ‏- انتشارات ‏كميته بين المللي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته بين المللي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سرور زحاني ف ويراستار مژگان عبدالهي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قهرمان محيط زيست باشيد

‏رديف : ‏۲۲۳۲

کتاب ‏كاخ گلستان گنجينه كتب و مفايس خطي گزينه اي از شاهكارهاي نگارگري و خوشنوخسي ‏- انتشارات ‏زرين و سيمين ‏تهران

صفحه شمار : ‏315[،۳۱۵ ]ص :. مصور تمام رنگي ،نمونه

ناشر : ‏زرين و سيمين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏كاخ گلستان گنجينه كتب و مفايس خطي گزينه اي از شاهكارهاي نگارگري و خوشنوخسي

‏رديف : ‏۲۲۳۳

کتاب ‏كاراته براي نوجوانان ‏ماسوتاتسو اياما انتشارات ‏نشر علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۶ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه روبن شاهورديان

نام پديد آورنده : ‏ماسوتاتسو اياما

عنوان : ‏كاراته براي نوجوانان

‏رديف : ‏۲۲۳۴

کتاب ‏كاراته در تصوير ‏تدوين حسين صبوري انتشارات ‏حسين صبوري ‏قم

صفحه شمار : ‏۱۷ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏حسين صبوري

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين حسين صبوري

عنوان : ‏كاراته در تصوير

‏رديف : ‏۲۲۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz