کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين بدمينتون+‏علم و حركت ،فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏قوانين بدمينتوننویسنده ‏- در انتشارات ‏علم و حركت ،فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۳ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و حركت ،فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه وزواتي ،مترجمين كميته المپيك

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين بدمينتون

‏رديف : ‏۲۱۸۱

کتاب ‏قوانين بدمينتون برگرفته از اساسنامه فدراسيون بين المللي بدمينتون سال ۲۰۰۰ – ۱۹۹۹ ‏ترجمه و تنظيم سهيلا قاسمي ،ماندانا رسولي انتشارات ‏دانش افروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۴ ص :. مصور

ناشر : ‏دانش افروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تنظيم سهيلا قاسمي ،ماندانا رسولي

عنوان : ‏قوانين بدمينتون برگرفته از اساسنامه فدراسيون بين المللي بدمينتون سال ۲۰۰۰ – ۱۹۹۹

‏رديف : ‏۲۱۸۲

کتاب ‏قوانين بين المللي بدمينتون ‏- انتشارات ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ذ،۱۴۱ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد آزادپهلوان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين بين المللي بدمينتون

‏رديف : ‏۲۱۸۳

کتاب ‏قوانين بين المللي بدمينتون ‏- انتشارات ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ذ، ۱۴۱ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد آزادپهلوان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين بين المللي بدمينتون

‏رديف : ‏۲۱۸۴

کتاب ‏قوانين بين المللي بسكتبال ‏فرخ نصختي انتشارات ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۴۸ ]ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏فرخ نصختي

عنوان : ‏قوانين بين المللي بسكتبال

‏رديف : ‏۲۱۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz