کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰+‏فدراسيون بس

کتاب ‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰نویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۲ ص :. عكس بخشي رنگي

ناشر : ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تدوين حسن نوربخش ،نصرت الله جعفريان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰

‏رديف : ‏۲۱۸۶

کتاب ‏قوانين بين المللي داوري پرش با اسب فصل چهارم ‏فدراسيون بين المللي سواركاري انتشارات ‏فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۹ ص.

ناشر : ‏فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم رخشان رادپور

نام پديد آورنده : ‏فدراسيون بين المللي سواركاري

عنوان : ‏قوانين بين المللي داوري پرش با اسب فصل چهارم

‏رديف : ‏۲۱۸۷

کتاب ‏قوانين بين المللي داوري پرش با اسب فصل چهارم ‏فدراسيون بين المللي سواركاري انتشارات ‏فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۹ ص.

ناشر : ‏فدراسيون سواركاري جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم رخشان رادپور

نام پديد آورنده : ‏فدراسيون بين المللي سواركاري

عنوان : ‏قوانين بين المللي داوري پرش با اسب فصل چهارم

‏رديف : ‏۲۱۸۸

کتاب ‏قوانين بين المللي داوري جودو ‏- انتشارات ‏فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۶ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كميته امور بين الملل فداسيون جودو

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين بين المللي داوري جودو

‏رديف : ‏۲۱۸۹

کتاب ‏قوانين بين المللي شنا ‏- انتشارات ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏هفت ،۱۲۱ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه و تنظيم امير حسين درباني

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين بين المللي شنا

‏رديف : ‏۲۱۹۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz