کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين رسمي بين المللي واليبال از ‏تاليف ابراهيم نعمتي ،محمود كشفي+

کتاب ‏قوانين رسمي بين المللي واليبالنویسنده ‏تاليف ابراهيم نعمتي ،محمود كشفي در انتشارات ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ر،۳۴۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ابراهيم نعمتي ،محمود كشفي

عنوان : ‏قوانين رسمي بين المللي واليبال

‏رديف : ‏۲۱۹۶

کتاب ‏قوانين رسمي واليبال ‏ترجمه ضياالدين شادمان انتشارات ‏فدراسيون واليبال ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۲ ص :. نقشه

ناشر : ‏فدراسيون واليبال ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه ضياالدين شادمان

عنوان : ‏قوانين رسمي واليبال

‏رديف : ‏۲۱۹۷

کتاب ‏قوانين رسمي واليبال از سال ۱۹۹۷ تا۲۰۰۰ ميلادي ‏ترجمه و تنظيم اميدوار حالتي انتشارات ‏سنبله ف باهمكاري فدراسيون واليبال ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۴۳ص. ،مصور

ناشر : ‏سنبله ف باهمكاري فدراسيون واليبال

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تنظيم اميدوار حالتي

عنوان : ‏قوانين رسمي واليبال از سال ۱۹۹۷ تا۲۰۰۰ ميلادي

‏رديف : ‏۲۱۹۸

کتاب ‏قوانين رسمي واليبال از سال ۱۹۹۷ تا۲۰۰۰ ميلادي ‏ترجمه و تنظيم اميدوار حالتي انتشارات ‏سنبله ف باهمكاري فدراسيون واليبال ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۴۳ص. ،مصور

ناشر : ‏سنبله ف باهمكاري فدراسيون واليبال

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تنظيم اميدوار حالتي

عنوان : ‏قوانين رسمي واليبال از سال ۱۹۹۷ تا۲۰۰۰ ميلادي

‏رديف : ‏۲۱۹۹

کتاب ‏قوانين رسمي واليبال سال ۲۰۰۰ ميلادي ‏- انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۶۸ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه و تنظيم اميدوار حاتمي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين رسمي واليبال سال ۲۰۰۰ ميلادي

‏رديف : ‏۲۲۰۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz