کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين فوتبال سالني : فوتبال پنج نفره+‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏قوانين فوتبال سالني : فوتبال پنج نفرهنویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۳۰ 30ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين فوتبال سالني : فوتبال پنج نفره

‏رديف : ‏۲۲۰۱

کتاب ‏قوانين مقررات بين المللي واترپلو ۲۰۰۵-۲۰۰۲ ‏- انتشارات ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۸ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تنظيم خسرو اميني

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين مقررات بين المللي واترپلو ۲۰۰۵-۲۰۰۲

‏رديف : ‏۲۲۰۲

کتاب ‏قوانين و جداول مسابقات تنيس روي ميز ‏تتليف زهرا يوسفي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي و تربيت بدني ،اداره كل تربيت بدني دختران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۰۸ ص :. جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،معاونت پرورشي و تربيت بدني ،اداره كل تربيت بدني دختران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف زهرا يوسفي

عنوان : ‏قوانين و جداول مسابقات تنيس روي ميز

‏رديف : ‏۲۲۰۳

کتاب ‏قوانين و مقررات بسكتبال ويژه معلولين برروي صندلي چرخدار ‏- انتشارات ‏فدراسيون ورزشهاي معلولين ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۸ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏فدراسيون ورزشهاي معلولين ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه وتدوين فاطمه حاج ميرفتاح

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات بسكتبال ويژه معلولين برروي صندلي چرخدار

‏رديف : ‏۲۲۰۴

کتاب ‏قوانين و مقررات بين المللي تنيس روي ميز :مصوبه كنگره جهانيBGN ،۹۵ – ۱۹۹۳ ‏فدراسيون تنيس روي ميز جمهوري اسلامي ايران انتشارات ‏فدراسيون تنيس روي ميز جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱-]۱۰۷ ص

ناشر : ‏فدراسيون تنيس روي ميز جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏فدراسيون تنيس روي ميز جمهوري اسلامي ايران

عنوان : ‏قوانين و مقررات بين المللي تنيس روي ميز :مصوبه كنگره جهانيBGN ،۹۵ – ۱۹۹۳

‏رديف : ‏۲۲۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz