کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين و مقررات بين المللي هاكي روي چمن ۲۰۰۵ از ‏محمدجواد جعفري+‏فدراسيون ها

کتاب ‏قوانين و مقررات بين المللي هاكي روي چمن ۲۰۰۵نویسنده ‏محمدجواد جعفري در انتشارات ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايرانف ميهن نو ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۱۹۲ ص.

ناشر : ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايرانف ميهن نو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدجواد جعفري

عنوان : ‏قوانين و مقررات بين المللي هاكي روي چمن ۲۰۰۵

‏رديف : ‏۲۲۱۱

کتاب ‏قوانين و مقررات بين المللي هاكي سالني ۲۰۰۰ ‏- انتشارات ‏محسن ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۱ ص.

ناشر : ‏محسن

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات بين المللي هاكي سالني ۲۰۰۰

‏رديف : ‏۲۲۱۲

کتاب ‏قوانين و مقررات تبليغاتي كشور ‏- انتشارات ‏اداره كل تبليغات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۶ ص.

ناشر : ‏اداره كل تبليغات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

‏رديف : ‏۲۲۱۳

کتاب ‏قوانين و مقررات تبليغاتي كشور ‏- انتشارات ‏اداره كل تبليغات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۶ ص.

ناشر : ‏اداره كل تبليغات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

‏رديف : ‏۲۲۱۴

کتاب ‏قوانين و مقررات تبليغاتي كشور ‏- انتشارات ‏اداره كل تبليغات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۶ ص.

ناشر : ‏اداره كل تبليغات معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

‏رديف : ‏۲۲۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz