کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني+‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏قوانين و مقررات فوتبال سالنينویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۶۴ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه منوچهر نظري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني

‏رديف : ‏۲۲۲۱

کتاب ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني ‏- انتشارات ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۶۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه منوچهر نظري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني

‏رديف : ‏۲۲۲۲

کتاب ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني ،فوتسال ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران انتشارات ‏بام پيشه مهر ‏تهرات

صفحه شمار : ‏۵۸ ص :. مصور،جدول ،عكس

ناشر : ‏بام پيشه مهر

محل نشر : ‏تهرات

مترجم : ‏ترجمه منوچهر نظري

نام پديد آورنده : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

عنوان : ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني ،فوتسال

‏رديف : ‏۲۲۲۳

کتاب ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني ، فوتسال ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران انتشارات ‏بام پيشه مهر ‏تهرات

صفحه شمار : ‏۵۸ ص :. مصور، جدول ، عكس

ناشر : ‏بام پيشه مهر

محل نشر : ‏تهرات

مترجم : ‏ترجمه منوچهر نظري

نام پديد آورنده : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

عنوان : ‏قوانين و مقررات فوتبال سالني ، فوتسال

‏رديف : ‏۲۲۲۴

کتاب ‏قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : قانون كار،قانون بيمه بيكاري ،قانون تامين اجتماعي ،قانون بيمه همگاني… ‏- انتشارات ‏دوران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۱۴ ص :. جدول

ناشر : ‏دوران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : قانون كار،قانون بيمه بيكاري ،قانون تامين اجتماعي ،قانون بيمه همگاني…

‏رديف : ‏۲۲۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz