کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : قانون كار- قانون بيمه بيكار

کتاب ‏قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : قانون كار- قانون بيمه بيكاري ،قانون تامين اجتماعي ،قانون بيمه همگاني … همراه با آيين نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها،لوايح قانوني ،تصويب نامه ها و… نویسنده ‏تدوين جهانگير منصور در انتشارات ‏نشر دوران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۳۹ ص

ناشر : ‏نشر دوران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين جهانگير منصور

عنوان : ‏قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : قانون كار- قانون بيمه بيكاري ،قانون تامين اجتماعي ،قانون بيمه همگاني … همراه با آيين نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها،لوايح قانوني ،تصويب نامه ها و…

‏رديف : ‏۲۲۲۶

کتاب ‏قوانين و مقررات مسابقات پرش با اسب ‏تاليف علي مرتضي سلسله ذاكرين انتشارات ‏هييت سوار كاري استان تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۳ ص :. مصور

ناشر : ‏هييت سوار كاري استان تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي مرتضي سلسله ذاكرين

عنوان : ‏قوانين و مقررات مسابقات پرش با اسب

‏رديف : ‏۲۲۲۷

کتاب ‏قوانين و مقررات مسابقات پنجگانه نظامي ‏اميرنصرا …بروجردي انتشارات ‏نيروي انتظامي ،معاونت آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۴ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏نيروي انتظامي ،معاونت آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اميرنصرا …بروجردي

عنوان : ‏قوانين و مقررات مسابقات پنجگانه نظامي

‏رديف : ‏۲۲۲۸

کتاب ‏قوانين و مقررات هندبال ‏[مولف فدراسيون بين المللي هندبال] انتشارات ‏فدراسيون بين المللي هندبال ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۶ ص :. مصور سياه و شفيد ،عكس

ناشر : ‏فدراسيون بين المللي هندبال

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فرامرز مي آبادي

نام پديد آورنده : ‏[مولف فدراسيون بين المللي هندبال]

عنوان : ‏قوانين و مقررات هندبال

‏رديف : ‏۲۲۲۹

کتاب ‏قوانين و مققرات فوتبال ‏تدوين فدراسيون بين المللي فوتبال انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۹ ص.

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمد احساني فر

نام پديد آورنده : ‏تدوين فدراسيون بين المللي فوتبال

عنوان : ‏قوانين و مققرات فوتبال

‏رديف : ‏۲۲۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz