کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كاربرد روان شناسي در ورزش از ‏مولف ريچارد جي . بوتلر+‏نشر مهرب

کتاب ‏كاربرد روان شناسي در ورزشنویسنده ‏مولف ريچارد جي . بوتلر در انتشارات ‏نشر مهربان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۹ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر مهربان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم داوود نجفي توانا

نام پديد آورنده : ‏مولف ريچارد جي . بوتلر

عنوان : ‏كاربرد روان شناسي در ورزش

‏رديف : ‏۲۲۳۶

کتاب ‏كاربرد سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تاليف محسن شفيع زاده انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۵۹ ]ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محسن شفيع زاده

عنوان : ‏كاربرد سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۲۳۷

کتاب ‏كاربرد سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تاليف محسن شفيع زاده انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۵۹ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محسن شفيع زاده

عنوان : ‏كاربرد سنجش و ارزشيابي در تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۲۳۸

کتاب ‏كاربرد عملي طب فشاري ‏نوشته جرارد اد انتشارات ‏ققنوس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۲ ص :. مصور

ناشر : ‏ققنوس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ساعد زمان

نام پديد آورنده : ‏نوشته جرارد اد

عنوان : ‏كاربرد عملي طب فشاري

‏رديف : ‏۲۲۳۹

کتاب ‏كاربرد نظريه هاي ارتباطات: مقدمه اي بر ارتباطات برنامه ريزي شده ‏نويسندگان سون ويندال ،بنو سيگنايتزر،جين اولسون انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،مركزمطالعات و تحقيقات رسانه ها ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۴۰۰]،ص:. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،مركزمطالعات و تحقيقات رسانه ها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏عليرضادهقان

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان سون ويندال ،بنو سيگنايتزر،جين اولسون

عنوان : ‏كاربرد نظريه هاي ارتباطات: مقدمه اي بر ارتباطات برنامه ريزي شده

‏رديف : ‏۲۲۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz