کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزش از ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني+‏كميته ملي المپيك جم

کتاب ‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزشنویسنده ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۷۲ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مصطفي بياباني ،فرهاد حسني

عنوان : ‏كتابشناسي تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۲۲۷۶

کتاب ‏كتابشناسي توصيفي صنعت چاپ ‏تهيه و تدوين سهيلا رييسي مباركه ،محبوبه بابايي انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،معاونت امور فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏شش ،۱۱۴ ص.

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،معاونت امور فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين سهيلا رييسي مباركه ،محبوبه بابايي

عنوان : ‏كتابشناسي توصيفي صنعت چاپ

‏رديف : ‏۲۲۷۷

کتاب ‏كتاب فوتبال ايران ‏- انتشارات ‏[فدراسيون فوتبال ايران] ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۳۲ ص:. ،مصور،جدول

ناشر : ‏[فدراسيون فوتبال ايران]

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏كتاب فوتبال ايران

‏رديف : ‏۲۲۷۸

کتاب ‏كتاب قوانين پيش كسوتانI. W. F. ‏فدراسيون بين المللي وزنه برداري به علامت اختصاريI. W> F. انتشارات ‏[فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسلامي ايران] ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۳۰]، 20ص.

ناشر : ‏[فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسلامي ايران]

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه محمد زهتاب

نام پديد آورنده : ‏فدراسيون بين المللي وزنه برداري به علامت اختصاريI. W> F.

عنوان : ‏كتاب قوانين پيش كسوتانI. W. F.

‏رديف : ‏۲۲۷۹

کتاب ‏كتاب كار دانش آموز :مباني تربيت بدني واحدهاي پرورشي دوره متوسطه ‏مولف محسن حلاجي : تهيه و تنظيم اداره كل تربيت بدني پسران انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشي و تربيت : موسسه فرهنگي منادي تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۶ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشي و تربيت : موسسه فرهنگي منادي تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف محسن حلاجي : تهيه و تنظيم اداره كل تربيت بدني پسران

عنوان : ‏كتاب كار دانش آموز :مباني تربيت بدني واحدهاي پرورشي دوره متوسطه

‏رديف : ‏۲۲۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz