کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كشتي از ‏تاليف و ترجمه مرتضي عسگرزاده+‏نشر ثالث

کتاب ‏كشتينویسنده ‏تاليف و ترجمه مرتضي عسگرزاده در انتشارات ‏نشر ثالث ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۲۰ ]ص :. مصور

ناشر : ‏نشر ثالث

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه مرتضي عسگرزاده

عنوان : ‏كشتي

‏رديف : ‏۲۲۹۱

کتاب ‏كشتي آزاد و فرنگي ‏نويسنده : رايكو پتروف انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۶ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاونت فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان : محمد حسيني خرمي ،رضا تبريزي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده : رايكو پتروف

عنوان : ‏كشتي آزاد و فرنگي

‏رديف : ‏۲۲۹۲

کتاب ‏كشتي آزاد و فرنگي ‏نويسنده رايكو پتروف انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۶ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدحسين خرمي ، رضا تبريزي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده رايكو پتروف

عنوان : ‏كشتي آزاد و فرنگي

‏رديف : ‏۲۲۹۳

کتاب ‏كشتي آزاد و فرنگي ‏نويسنده رايكو پتروف انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۶ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدحسين خرمي ،رضا تبريزي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده رايكو پتروف

عنوان : ‏كشتي آزاد و فرنگي

‏رديف : ‏۲۲۹۴

کتاب ‏كشتي در بازيهاي المپيك در يك نگاه ۲۰۰۴-۱۸۹۶ … با نگاه كوتاه به مسابقات قهرماني جهاني ۲۰۰۳-۱۹۵۱ ‏تاليف و تدوين : نصرالله سجادي انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏د، ۱۵۲ ص :. جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و تدوين : نصرالله سجادي

عنوان : ‏كشتي در بازيهاي المپيك در يك نگاه ۲۰۰۴-۱۸۹۶ … با نگاه كوتاه به مسابقات قهرماني جهاني ۲۰۰۳-۱۹۵۱

‏رديف : ‏۲۲۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz