کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كليد ورود به مباني آمادگي جسماني از ‏تاليف حميد قاسمي ،محمدرضا جمالزاد

کتاب ‏كليد ورود به مباني آمادگي جسمانينویسنده ‏تاليف حميد قاسمي ،محمدرضا جمالزاده ،رضا محمدكاظمي در انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۹ ص.

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد قاسمي ،محمدرضا جمالزاده ،رضا محمدكاظمي

عنوان : ‏كليد ورود به مباني آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۲۳۱۶

کتاب ‏كليدهاي آگاهي هاي زيست محيطي به انضمام دستورالعمل ورزش و محيط زيست كميته بين المللي المپيك ‏مثلف فاطمه ستوده انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۸ ص :. نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف فاطمه ستوده

عنوان : ‏كليدهاي آگاهي هاي زيست محيطي به انضمام دستورالعمل ورزش و محيط زيست كميته بين المللي المپيك

‏رديف : ‏۲۳۱۷

کتاب ‏كليدهاي تربيت فرزند در خانواده هاي تك سرپرست ‏كارل پيكهارت انتشارات ‏صابرين ،كتابهاي دانه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۹ ص

ناشر : ‏صابرين ،كتابهاي دانه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سارا رييسي طوسي

نام پديد آورنده : ‏كارل پيكهارت

عنوان : ‏كليدهاي تربيت فرزند در خانواده هاي تك سرپرست

‏رديف : ‏۲۳۱۸

کتاب ‏كليدهاي تربيتي برگرفته از كلام امير سخن ، اميرالمومنين علي عليه السلام : ويژه مربيان و ورزشكاران ‏گردآوري و تاليف محمدرضا ملامحمد انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۴ ص

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف محمدرضا ملامحمد

عنوان : ‏كليدهاي تربيتي برگرفته از كلام امير سخن ، اميرالمومنين علي عليه السلام : ويژه مربيان و ورزشكاران

‏رديف : ‏۲۳۱۹

کتاب ‏كليدهاي تربيتي برگرفته از كلام امير سخن ،اميرالمومنين علي عليه السلام : ويژه مربيان و ورزشكاران ‏گردآوري و تاليف محمدرضا ملامحمد انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۴ ص

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف محمدرضا ملامحمد

عنوان : ‏كليدهاي تربيتي برگرفته از كلام امير سخن ،اميرالمومنين علي عليه السلام : ويژه مربيان و ورزشكاران

‏رديف : ‏۲۳۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz