کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كمردرد راههاي پيشگيري و درمان +‏نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ،م

کتاب ‏كمردرد راههاي پيشگيري و درمان نویسنده ‏- در انتشارات ‏نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ،معاونت ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج.

ناشر : ‏نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ،معاونت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏كمردرد راههاي پيشگيري و درمان

‏رديف : ‏۲۳۲۶

کتاب ‏كمر درد علت ،پيشگيري ،درمان ‏مولف محمدباقر شمسي انتشارات ‏چهر ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،۲۲۸ ص :. مصور

ناشر : ‏چهر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف محمدباقر شمسي

عنوان : ‏كمر درد علت ،پيشگيري ،درمان

‏رديف : ‏۲۳۲۷

کتاب ‏كمردرد و گردن درد :علل و درمان محافظه كارانه ‏تاليف پل سي . ويليامز انتشارات ‏نخل ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۷۴ ]ص :. مصور

ناشر : ‏نخل

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه صوفيا نقدي دروباطني ،نورالدين نخستين انصاري

نام پديد آورنده : ‏تاليف پل سي . ويليامز

عنوان : ‏كمردرد و گردن درد :علل و درمان محافظه كارانه

‏رديف : ‏۲۳۲۸

کتاب ‏كمكهاي اوليه ‏تاليف جلال حسامي انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ايران ،مدرسه عالي ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،۱۳۷ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ايران ،مدرسه عالي ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جلال حسامي

عنوان : ‏كمكهاي اوليه

‏رديف : ‏۲۳۲۹

کتاب ‏كمكهاي اوليه پزشكي ورزشي ‏حسين فراهيني انتشارات ‏فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۹ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏فدراسيون پزشكي ورزشي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏حسين فراهيني

عنوان : ‏كمكهاي اوليه پزشكي ورزشي

‏رديف : ‏۲۳۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz