کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كمكهاي اوليه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏گردآوري و تاليف :ابوالفضل عزيزآب

کتاب ‏كمكهاي اوليه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي نویسنده ‏گردآوري و تاليف :ابوالفضل عزيزآبادي فراهاني در انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۸ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف :ابوالفضل عزيزآبادي فراهاني

عنوان : ‏كمكهاي اوليه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۳۳۶

کتاب ‏كمكهاي اوليه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏گردآوري و تاليف ابوالفضل عزيزآبادي فراهاني انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۷۸ص:. مصور

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآوري و تاليف ابوالفضل عزيزآبادي فراهاني

عنوان : ‏كمكهاي اوليه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۳۳۷

کتاب ‏كمكهاي اوليه ورزشي ‏تاليف مليندا ج . فلگل انتشارات ‏دانشگاه تبريز ‏تبريز

صفحه شمار : ‏۳۰۸ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه تبريز

محل نشر : ‏تبريز

مترجم : ‏ترجمه غلامرضا جليليان

نام پديد آورنده : ‏تاليف مليندا ج . فلگل

عنوان : ‏كمكهاي اوليه ورزشي

‏رديف : ‏۲۳۳۸

کتاب ‏كمكهاي اوليه ورزشي ‏تاليف مليندا ج . فلگل انتشارات ‏دانشگاه تبريز ‏تبريز

صفحه شمار : ‏۳۰۸ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه تبريز

محل نشر : ‏تبريز

مترجم : ‏ترجمه غلامرضا جليليان

نام پديد آورنده : ‏تاليف مليندا ج . فلگل

عنوان : ‏كمكهاي اوليه ورزشي

‏رديف : ‏۲۳۳۹

کتاب ‏كمكهاي نخستين در سطح پيشرفته ‏منيژه اميري انتشارات ‏دهخدا ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۹۰ ]ص :. مصور

ناشر : ‏دهخدا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏منيژه اميري

عنوان : ‏كمكهاي نخستين در سطح پيشرفته

‏رديف : ‏۲۳۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz