کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏كنكور كارشناسي ارشد تربيت بدني از ‏مولف فرهاد دريانوش+‏آزاده

کتاب ‏كنكور كارشناسي ارشد تربيت بدنينویسنده ‏مولف فرهاد دريانوش در انتشارات ‏آزاده ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج.

ناشر : ‏آزاده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف فرهاد دريانوش

عنوان : ‏كنكور كارشناسي ارشد تربيت بدني

‏رديف : ‏۲۳۴۶

کتاب ‏كنكور كارشناسي ارشد تربيت بدني : سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني ‏تاليف فرهاد دريانوش انتشارات ‏راهيان رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج.

ناشر : ‏راهيان رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف فرهاد دريانوش

عنوان : ‏كنكور كارشناسي ارشد تربيت بدني : سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

‏رديف : ‏۲۳۴۷

کتاب ‏[كنگره بين المللي پزشكي ورزشي : مجموعه چكيده مقالات] ‏[معاونت دانشجويي ،فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز[ … و ديگران] انتشارات ‏- ‏[شيراز]

صفحه شمار : ‏،۹۶ 109ص

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏[شيراز]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏[معاونت دانشجويي ،فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز[ … و ديگران]

عنوان : ‏[كنگره بين المللي پزشكي ورزشي : مجموعه چكيده مقالات]

‏رديف : ‏۲۳۴۸

کتاب ‏كنگره بين المللي پزشكي ورزشي ،مجموعه چكيده مقالات ‏تنظيم و تدوين فرزين حلب چي ،مهران عسگري خانقاه انتشارات ‏- ‏شيراز

صفحه شمار : ‏،۹۶ 109ص.

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏شيراز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تنظيم و تدوين فرزين حلب چي ،مهران عسگري خانقاه

عنوان : ‏كنگره بين المللي پزشكي ورزشي ،مجموعه چكيده مقالات

‏رديف : ‏۲۳۴۹

کتاب ‏كنگره علمي تربيت بدني و ورزش ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۹ ص.

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏كنگره علمي تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۲۳۵۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz