کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مبارزان بي سلاح : تاريخچه پيدايش كاراته از ‏نوشته ريچارد كيم+‏علم و حركت

کتاب ‏مبارزان بي سلاح : تاريخچه پيدايش كاراتهنویسنده ‏نوشته ريچارد كيم در انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱-]۱۳۱ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه روبن شاهورديان

نام پديد آورنده : ‏نوشته ريچارد كيم

عنوان : ‏مبارزان بي سلاح : تاريخچه پيدايش كاراته

‏رديف : ‏۲۴۳۶

کتاب ‏مبارزه با مرگهاي ناگهاني و احياي قلبي ريوي پيشرفته ‏مولف ريچارد كامينز انتشارات ‏اشتياق ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفت ،۳۲۹ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏اشتياق

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين : هدايت الله الياسي ،سعيد مالك،سيف الله اسدي

نام پديد آورنده : ‏مولف ريچارد كامينز

عنوان : ‏مبارزه با مرگهاي ناگهاني و احياي قلبي ريوي پيشرفته

‏رديف : ‏۲۴۳۷

کتاب ‏مباني آمادگي جسماني ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۰۹ ]ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين امير سبكتكين ،فاطمه حاج ميرفتاح

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مباني آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۲۴۳۸

کتاب ‏مباني استراتژي در واليبال ‏تاليف استيون فريزر انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۹ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محسن ثالثي

نام پديد آورنده : ‏تاليف استيون فريزر

عنوان : ‏مباني استراتژي در واليبال

‏رديف : ‏۲۴۳۹

کتاب ‏مباني اصطلاح شناسي ‏نوشته هلموت فلبر انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۵۲۸ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محسن عزيزي

نام پديد آورنده : ‏نوشته هلموت فلبر

عنوان : ‏مباني اصطلاح شناسي

‏رديف : ‏۲۴۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz