کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مباني برنامه ريزي و طراحي تمرينات ورزشي+‏دانا

کتاب ‏مباني برنامه ريزي و طراحي تمرينات ورزشينویسنده ‏- در انتشارات ‏دانا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۸ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مباني برنامه ريزي و طراحي تمرينات ورزشي

‏رديف : ‏۲۴۴۱

کتاب ‏مباني بيوشيمي براي علوم ورزشي ‏نوشته مايكل اي . هوستون انتشارات ‏دانشگاه گيلان ‏رشت

صفحه شمار : ‏۲۸۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏رشت

مترجم : ‏ترجمه ريحانه سريري ،قادر شبيري ،عليرضا رضازاده

نام پديد آورنده : ‏نوشته مايكل اي . هوستون

عنوان : ‏مباني بيوشيمي براي علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۴۴۲

کتاب ‏مباني : تاريخچه و فلسفه علم اطلاع رساني گزيده مقالات ‏به كوشش علي رضا بهمن آبادي انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۲۴ ص :. مصور

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش علي رضا بهمن آبادي

عنوان : ‏مباني : تاريخچه و فلسفه علم اطلاع رساني گزيده مقالات

‏رديف : ‏۲۴۴۳

کتاب ‏مباني تامين اجتماعي ‏تاليف غلامرضا علي زاده انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۳۸ ص

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف غلامرضا علي زاده

عنوان : ‏مباني تامين اجتماعي

‏رديف : ‏۲۴۴۴

کتاب ‏مباني تدوين نشريات آماري ‏تهيه كنندگان ابوالقاسم سادات دربندي[… و ديگران] انتشارات ‏مركزآمارايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،،۸۰ص:. جدول ،نمودار

ناشر : ‏مركزآمارايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه كنندگان ابوالقاسم سادات دربندي[… و ديگران]

عنوان : ‏مباني تدوين نشريات آماري

‏رديف : ‏۲۴۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz