کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مباني تربيت بدني : راهنماي مربيان تربيت بدني ،فعاليت هاي پرورشي دوره

کتاب ‏مباني تربيت بدني : راهنماي مربيان تربيت بدني ،فعاليت هاي پرورشي دوره متوسطنویسنده ‏محسن حلاجي[ … و ديگران] در انتشارات ‏تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۰ ص.

ناشر : ‏تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محسن حلاجي[ … و ديگران]

عنوان : ‏مباني تربيت بدني : راهنماي مربيان تربيت بدني ،فعاليت هاي پرورشي دوره متوسط

‏رديف : ‏۲۴۴۶

کتاب ‏مباني تربيت بدني : راهنماي مربيان تربيت بدني – فعاليت هاي پرورشي دوره متوسطه ‏- انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،انتشارات تربيت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۰ ص

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،انتشارات تربيت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مباني تربيت بدني : راهنماي مربيان تربيت بدني – فعاليت هاي پرورشي دوره متوسطه

‏رديف : ‏۲۴۴۷

کتاب ‏مباني تربيت بدني و ورزش ‏نويسندگان دبورا آ .وست ، چارلز آ .بوچر انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۵۵ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد آزاد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان دبورا آ .وست ، چارلز آ .بوچر

عنوان : ‏مباني تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۲۴۴۸

کتاب ‏مباني تربيت بدني و ورزش ‏نويسندگان دبورا آ .وست ،چارلز آ .بوچر انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۵۵ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد آزاد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان دبورا آ .وست ،چارلز آ .بوچر

عنوان : ‏مباني تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۲۴۴۹

کتاب ‏مباني تربيت بدني و ورزش ‏نويسندگان دبورا آ .وست ، چارلز آ .بوچر انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۵۵ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد آزاد

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان دبورا آ .وست ، چارلز آ .بوچر

عنوان : ‏مباني تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۲۴۵۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz