کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مباني تغذيه از ‏نوشته ه- .ا .گتري+‏چهر

کتاب ‏مباني تغذيهنویسنده ‏نوشته ه- .ا .گتري در انتشارات ‏چهر ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏ق .۴۸۹ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏چهر

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه مينو فروزاني

نام پديد آورنده : ‏نوشته ه- .ا .گتري

عنوان : ‏مباني تغذيه

‏رديف : ‏۲۴۵۱

کتاب ‏مباني تغذيه ورزشي ‏فرد برونس ،سرستار،كارگيل انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏يازده ،۲۹۵ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميد محبي ،محمد فرامرزي

نام پديد آورنده : ‏فرد برونس ،سرستار،كارگيل

عنوان : ‏مباني تغذيه ورزشي

‏رديف : ‏۲۴۵۲

کتاب ‏مباني جامعه شناسي ‏مولفين منصور وثوقي ،علي اكبر نيك خلق انتشارات ‏خردمند ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۹۶]ص

ناشر : ‏خردمند

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفين منصور وثوقي ،علي اكبر نيك خلق

عنوان : ‏مباني جامعه شناسي

‏رديف : ‏۲۴۵۳

کتاب ‏مباني حقوقي و ورزشها :مسيوليت مدني ‏نوشته والترتي چامپيون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۹ ص.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسين آقايي نيا

نام پديد آورنده : ‏نوشته والترتي چامپيون

عنوان : ‏مباني حقوقي و ورزشها :مسيوليت مدني

‏رديف : ‏۲۴۵۴

کتاب ‏مباني حقوقي و ورزشها :مسيوليت مدني ‏نوشته والترتي چامپيون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۹ ص.

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسين آقايي نيا

نام پديد آورنده : ‏نوشته والترتي چامپيون

عنوان : ‏مباني حقوقي و ورزشها :مسيوليت مدني

‏رديف : ‏۲۴۵۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz