کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مجموعه سخنرانيهاي اولين دوره آموزشي عمومي پزشكي ورزشي+‏مركز

کتاب ‏مجموعه سخنرانيهاي اولين دوره آموزشي عمومي پزشكي ورزشينویسنده ‏- در انتشارات ‏مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني پزشكي ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۵ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني پزشكي ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه سخنرانيهاي اولين دوره آموزشي عمومي پزشكي ورزشي

‏رديف : ‏۲۵۱۱

کتاب ‏مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزش ‏تهيه كننده سيد عماد حسيني انتشارات ‏پردازش گران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. نمودار

ناشر : ‏پردازش گران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه كننده سيد عماد حسيني

عنوان : ‏مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزش

‏رديف : ‏۲۵۱۲

کتاب ‏مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزش ‏تهيه كننده سيد عماد حسيني انتشارات ‏پردازش گران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج :. نمودار

ناشر : ‏پردازش گران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه كننده سيد عماد حسيني

عنوان : ‏مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزش

‏رديف : ‏۲۵۱۳

کتاب ‏مجموعه قلمكار ايران ‏- انتشارات ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص :. مصور،عكس رنگي

ناشر : ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه قلمكار ايران

‏رديف : ‏۲۵۱۴

کتاب ‏مجموعه قلمكار ايران ‏- انتشارات ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص :. مصور، عكس رنگي

ناشر : ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه قلمكار ايران

‏رديف : ‏۲۵۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz