کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مجموعه قوانين – آيين نامه ها- اساسنامه هاي مصوب سازمان تربيت بدني+‏

کتاب ‏مجموعه قوانين – آيين نامه ها- اساسنامه هاي مصوب سازمان تربيت بدنينویسنده ‏- در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني ،معاون فني و امور فدراسيونها ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۹ ص :. جدول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني ،معاون فني و امور فدراسيونها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه قوانين – آيين نامه ها- اساسنامه هاي مصوب سازمان تربيت بدني

‏رديف : ‏۲۵۱۶

کتاب ‏مجموعه قوانين تجاري” آخرين اصلاحات ” قانون تجارت ،قانون شركتهاي تعاوني ،قانون… ‏به اهتمام غلامحسين دواني انتشارات ‏كيومرث ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۲۲ ص.

ناشر : ‏كيومرث

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به اهتمام غلامحسين دواني

عنوان : ‏مجموعه قوانين تجاري” آخرين اصلاحات ” قانون تجارت ،قانون شركتهاي تعاوني ،قانون…

‏رديف : ‏۲۵۱۷

کتاب ‏مجموعه قوانين تعاوني ‏حسن عابدزاده انتشارات ‏موسسه فرهنگي عابدزاده ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰ص.

ناشر : ‏موسسه فرهنگي عابدزاده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏حسن عابدزاده

عنوان : ‏مجموعه قوانين تعاوني

‏رديف : ‏۲۵۱۸

کتاب ‏مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم مشتمل بر آخرين اصلاحات اسفند ماه ۱۳۷۶ و مفاد مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۷۷ ‏- انتشارات ‏كيومرث ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۴۱۲ ]ص.

ناشر : ‏كيومرث

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم مشتمل بر آخرين اصلاحات اسفند ماه ۱۳۷۶ و مفاد مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۷۷

‏رديف : ‏۲۵۱۹

کتاب ‏مجموعه قوانين مالياتي ‏- انتشارات ‏شايورد ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۰۸۰ ]ص :. جدول

ناشر : ‏شايورد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه قوانين مالياتي

‏رديف : ‏۲۵۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz