کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر برگزاري مسابقات فدراسيون كشتي بين المللي ك

کتاب ‏مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر برگزاري مسابقات فدراسيون كشتي بين المللي كشتي آماتور”فيلا”نویسنده ‏مولف ميهالي بيرو در انتشارات ‏فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۳۹ ص :. جدول

ناشر : ‏فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه حسن سوداگر

نام پديد آورنده : ‏مولف ميهالي بيرو

عنوان : ‏مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر برگزاري مسابقات فدراسيون كشتي بين المللي كشتي آماتور”فيلا”

‏رديف : ‏۲۵۲۱

کتاب ‏مجموعه قوانين و مقررات حقوقي همراه با آرا وحدت رويه ،نظريات شوراي نگهبان ،نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام ‏تدوين جهانگير منصور انتشارات ‏نشر دوران ‏تهران

صفحه شمار : ‏سي و دو،۱۳۴۹ ص.

ناشر : ‏نشر دوران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين جهانگير منصور

عنوان : ‏مجموعه قوانين و مقررات حقوقي همراه با آرا وحدت رويه ،نظريات شوراي نگهبان ،نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام

‏رديف : ‏۲۵۲۲

کتاب ‏مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : شامل پرسش و پاسخهاي قانون كار و قانون تامين اجتماعي ‏تدوين موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان انتشارات ‏كيومرث ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۱۸ ص :. جدول

ناشر : ‏كيومرث

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان

عنوان : ‏مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي : شامل پرسش و پاسخهاي قانون كار و قانون تامين اجتماعي

‏رديف : ‏۲۵۲۳

کتاب ‏مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي طبق آخرين اصطلاحات قانوني ‏مصطفي كيامرث جهانگير،علي اصغر حسين پور انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏تهران

صفحه شمار : ‏شصت و دو،۱۱۲۸ ص

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مصطفي كيامرث جهانگير،علي اصغر حسين پور

عنوان : ‏مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي طبق آخرين اصطلاحات قانوني

‏رديف : ‏۲۵۲۴

کتاب ‏مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي : شامل تمامي قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري و … با آخرين اصلاحات و الحاقات ‏زير نظر غلامعلي اميري انتشارات ‏گنج دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. شماره گذاري گوناگون

ناشر : ‏گنج دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏زير نظر غلامعلي اميري

عنوان : ‏مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي : شامل تمامي قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري و … با آخرين اصلاحات و الحاقات

‏رديف : ‏۲۵۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz