کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏محيط زيست در اينترنت از ‏گردآورنده و تاليف معصومه بياتي+‏موج سبز

کتاب ‏محيط زيست در اينترنتنویسنده ‏گردآورنده و تاليف معصومه بياتي در انتشارات ‏موج سبز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج :. عكس

ناشر : ‏موج سبز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گردآورنده و تاليف معصومه بياتي

عنوان : ‏محيط زيست در اينترنت

‏رديف : ‏۲۵۶۱

کتاب ‏محيط زيست و نظريه هاي اجتماعي ‏نوشته جان بري انتشارات ‏سازمان حفاظت محيط زيست ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۶ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان حفاظت محيط زيست

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان حسن پويان ،نيره توكلي

نام پديد آورنده : ‏نوشته جان بري

عنوان : ‏محيط زيست و نظريه هاي اجتماعي

‏رديف : ‏۲۵۶۲

کتاب ‏مختصر تاريخ هنر :ايخان و جهان ‏تاليف جليل ضياپور انتشارات ‏جهاد دانشگاهي هنر،دفتر پژوهش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج.

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي هنر،دفتر پژوهش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جليل ضياپور

عنوان : ‏مختصر تاريخ هنر :ايخان و جهان

‏رديف : ‏۲۵۶۳

کتاب ‏مخزن الاسرار حكيم نظامي گنجوي ‏بتصحيح وحيد دستگردي انتشارات ‏ابن سينا ‏تهران

صفحه شمار : ‏ز،۱۸۳ ص

ناشر : ‏ابن سينا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏بتصحيح وحيد دستگردي

عنوان : ‏مخزن الاسرار حكيم نظامي گنجوي

‏رديف : ‏۲۵۶۴

کتاب ‏مدرسه اسكيت ،مباني اسكيت ،اسكيت نمايشي ،قوانين و مقررات داوري ‏تاليف فريبا فتحي ،بهرام تفقدي نيا انتشارات ‏عباسي ‏تهرن

صفحه شمار : ‏مصور رنگي ،عكس

ناشر : ‏عباسي

محل نشر : ‏تهرن

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف فريبا فتحي ،بهرام تفقدي نيا

عنوان : ‏مدرسه اسكيت ،مباني اسكيت ،اسكيت نمايشي ،قوانين و مقررات داوري

‏رديف : ‏۲۵۶۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz