کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مديريت زمان : چگونگي هر هفته ۱۰ ساعت به زمان خود بيفزاييد از ‏دي

کتاب ‏مديريت زمان : چگونگي هر هفته ۱۰ ساعت به زمان خود بيفزاييدنویسنده ‏ديويد لوييس در انتشارات ‏ققنوس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۸ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏ققنوس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كامران روح شهباز

نام پديد آورنده : ‏ديويد لوييس

عنوان : ‏مديريت زمان : چگونگي هر هفته ۱۰ ساعت به زمان خود بيفزاييد

‏رديف : ‏۲۵۷۶

کتاب ‏مديريت سازماندهي و روش هاي برگزاري مسابقات ورزشي ‏تاليف احمد طباييان انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۶ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف احمد طباييان

عنوان : ‏مديريت سازماندهي و روش هاي برگزاري مسابقات ورزشي

‏رديف : ‏۲۵۷۷

کتاب ‏مديريت سازمانهاي ورزشي ‏نصراله سجادي انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،۲۳۵ ص :. جدول

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نصراله سجادي

عنوان : ‏مديريت سازمانهاي ورزشي

‏رديف : ‏۲۵۷۸

کتاب ‏مديريت سازمان هاي ورزشي ‏مولف مهرداد محرم زاده انتشارات ‏انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه ‏اروميه

صفحه شمار : ‏۳۵۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه

محل نشر : ‏اروميه

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف مهرداد محرم زاده

عنوان : ‏مديريت سازمان هاي ورزشي

‏رديف : ‏۲۵۷۹

کتاب ‏مديريت سازمانهاي ورزشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏نوشته مهرزاد حميدي انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۱۸۲ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته مهرزاد حميدي

عنوان : ‏مديريت سازمانهاي ورزشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۵۸۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz