کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مديريت سفارشات خارجي از ‏رضا مهربان+‏البرز

کتاب ‏مديريت سفارشات خارجينویسنده ‏رضا مهربان در انتشارات ‏البرز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۴ص :. نمودار

ناشر : ‏البرز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رضا مهربان

عنوان : ‏مديريت سفارشات خارجي

‏رديف : ‏۲۵۸۱

کتاب ‏مديريت طرحهاي عمراني ‏تاليف قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا ص انتشارات ‏موسسه مهندسين مشاور طرح جامع ‏تهران

صفحه شمار : ‏ذ،۶۴۴ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه مهندسين مشاور طرح جامع

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا ص

عنوان : ‏مديريت طرحهاي عمراني

‏رديف : ‏۲۵۸۲

کتاب ‏مديريت عمومي ‏تاليف علي علاقه بند انتشارات ‏نشرروان ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ،۱۶۸ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏نشرروان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي علاقه بند

عنوان : ‏مديريت عمومي

‏رديف : ‏۲۵۸۳

کتاب ‏مديريت عمومي ‏تاليف علي علاقه بند انتشارات ‏نشر روان ‏تهران

صفحه شمار : ‏ده ،۱۶۸ ص:. مصور،نمودار

ناشر : ‏نشر روان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي علاقه بند

عنوان : ‏مديريت عمومي

‏رديف : ‏۲۵۸۴

کتاب ‏مديريت عوامل رواني – اجتماعي محيط كار ‏زير نظر رايجا كاليمو،مصطفي ا .البطوي ،كاري ل . كوپر انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۲۷۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏مترجم محمدنقي براهني

نام پديد آورنده : ‏زير نظر رايجا كاليمو،مصطفي ا .البطوي ،كاري ل . كوپر

عنوان : ‏مديريت عوامل رواني – اجتماعي محيط كار

‏رديف : ‏۲۵۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz