کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مرجع شناسي اسلامي از ‏تاليف :احمد شعباني+‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه ها

کتاب ‏مرجع شناسي اسلامينویسنده ‏تاليف :احمد شعباني در انتشارات ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۰ ص

ناشر : ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف :احمد شعباني

عنوان : ‏مرجع شناسي اسلامي

‏رديف : ‏۲۶۲۶

کتاب ‏مرجع شناسي : شناخت خدمات و كتاب هاي مرجع ‏نوشته نورالله مرادي انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۲ص :. نمودار

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته نورالله مرادي

عنوان : ‏مرجع شناسي : شناخت خدمات و كتاب هاي مرجع

‏رديف : ‏۲۶۲۷

کتاب ‏مرجع شناسي و روش تحقيق در ابيات فارسي ‏غلامرضا ستوده انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏سي ويك،۵۷۰ص :. جدول

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏غلامرضا ستوده

عنوان : ‏مرجع شناسي و روش تحقيق در ابيات فارسي

‏رديف : ‏۲۶۲۸

کتاب ‏مردم در سازمانها :زمينه رفتار سازماني ‏تاليف ترنس آر .ميچل انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۴۹ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسين شكركن

نام پديد آورنده : ‏تاليف ترنس آر .ميچل

عنوان : ‏مردم در سازمانها :زمينه رفتار سازماني

‏رديف : ‏۲۶۲۹

کتاب ‏مرزهاي نو در اطلاع رساني : گزيده مقالات هجدهمين كنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ۸-۶ دسامبر ،۱۹۹۴لندن ‏به كوشش علي اصغر شيري ،علي رضا بهمن آبادي ،مازيار اميرحسيني انتشارات ‏چرتكه ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۸۰]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏چرتكه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش علي اصغر شيري ،علي رضا بهمن آبادي ،مازيار اميرحسيني

عنوان : ‏مرزهاي نو در اطلاع رساني : گزيده مقالات هجدهمين كنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ۸-۶ دسامبر ،۱۹۹۴لندن

‏رديف : ‏۲۶۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz