کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مروري بر اطلاعات و اطلاع رساني از ‏عباس حري+‏دبيرخانه هيات امناي ك

کتاب ‏مروري بر اطلاعات و اطلاع رسانينویسنده ‏عباس حري در انتشارات ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور،نشر كتابخانه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۴ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور،نشر كتابخانه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عباس حري

عنوان : ‏مروري بر اطلاعات و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۲۶۳۶

کتاب ‏مروري بر تاريخچه سرشماريها و آمارگيريهاي ايران و جهان از ديرباز تاكنون ‏به كوشش غلامرضا هوشمند انتشارات ‏سازمان برنامه و بودجه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۹ ص:. ،نقشه ،نمودار

ناشر : ‏سازمان برنامه و بودجه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش غلامرضا هوشمند

عنوان : ‏مروري بر تاريخچه سرشماريها و آمارگيريهاي ايران و جهان از ديرباز تاكنون

‏رديف : ‏۲۶۳۷

کتاب ‏مروري بر تغذيه باليني ‏C.E.,Douglas C. Heimburger,Roland H. Weinsier انتشارات ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۱۵ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مسعودرضا سهرابي

نام پديد آورنده : ‏C.E.,Douglas C. Heimburger,Roland H. Weinsier

عنوان : ‏مروري بر تغذيه باليني

‏رديف : ‏۲۶۳۸

کتاب ‏مسابقات آسيايي پرورش اندام IFBB اساسنامه و مقررات فني ‏[فدراسيون آسيايي پرورش اندام] انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۶۳ ]ص :. عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏[فدراسيون آسيايي پرورش اندام]

عنوان : ‏مسابقات آسيايي پرورش اندام IFBB اساسنامه و مقررات فني

‏رديف : ‏۲۶۳۹

کتاب ‏مسابقات آسيايي پرورش اندام IFBB اساسنامه و مقررات فني ‏[فدراسيون آسيايي پرورش اندام] انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۶۳ ]ص :. عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏[فدراسيون آسيايي پرورش اندام]

عنوان : ‏مسابقات آسيايي پرورش اندام IFBB اساسنامه و مقررات فني

‏رديف : ‏۲۶۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz