کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مقدمه اي برروش تحقيق در علوم اجتماعي از ‏تاليف بهروز نبوي+‏كتابخانه فرورد

کتاب ‏مقدمه اي برروش تحقيق در علوم اجتماعينویسنده ‏تاليف بهروز نبوي در انتشارات ‏كتابخانه فروردين ‏تهران

صفحه شمار : ‏ش ،۲۲۲ ص :. نقشه ، جدول ، نمودار

ناشر : ‏كتابخانه فروردين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف بهروز نبوي

عنوان : ‏مقدمه اي برروش تحقيق در علوم اجتماعي

‏رديف : ‏۲۶۸۱

کتاب ‏مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي ‏غلامرضا فدايي عراقي انتشارات ‏سازمان مطالعه كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفت ،۲۴۰ ص :. مصور،جدول ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مطالعه كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏غلامرضا فدايي عراقي

عنوان : ‏مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي

‏رديف : ‏۲۶۸۲

کتاب ‏مقدمه اي بر فرهنگ كار ‏تاليف شوراي فرهنگ كار انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۵ ص

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف شوراي فرهنگ كار

عنوان : ‏مقدمه اي بر فرهنگ كار

‏رديف : ‏۲۶۸۳

کتاب ‏مقدمه اي بركاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش هاي آماري ‏علي خراساني زاده انتشارات ‏قايم ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۴۰۸ص:. جدول ،نمودار

ناشر : ‏قايم

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏علي خراساني زاده

عنوان : ‏مقدمه اي بركاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش هاي آماري

‏رديف : ‏۲۶۸۴

کتاب ‏مقدمه اي بر مباني تربيت بدني در اسلام ‏تاليف واحد پژوهش و تحقيقات انتشارات ‏ايران . وزارت آموزش و پرورش . واحد پژوهش و تحقيقات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۹ ص.

ناشر : ‏ايران . وزارت آموزش و پرورش . واحد پژوهش و تحقيقات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف واحد پژوهش و تحقيقات

عنوان : ‏مقدمه اي بر مباني تربيت بدني در اسلام

‏رديف : ‏۲۶۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz